Hubungi Kami
Daftar aduan
Piagam Pelanggan
Urus Setia Aduan JKR,
Bahagian Komunikasi Korporat (BKK),
Cawangan Dasar dan Pengurusan Korporat,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 30, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 KUALA LUMPUR

No. Telefon
Urus Setia Aduan: 03-2618 8401 / 8402
No. Telefon Pegawai (BKK): 03-2618 8490 / 8665
Aduan : 1 300 888 557 (Waktu Pejabat - Hari Kerja)
E-mel: aduan@jkr.gov.my
Akuan penerimaan aduan : 1 hari bekerja
Maklumbalas aduan : 7 hari bekerja
Penutupan aduan : 30 hari
Pautan "No Wrong Door Policy"
     Portal Rasmi JKR
     Garis Panduan Pengurusan Aduan
     Penyelaras Aduan JKR
Akuan penerimaan aduan : 1 hari bekerja
Maklumbalas aduan : 7 hari bekerja