Hubungi Kami
Daftar Aduan
Piagam Pelanggan
Urusetia Aduan JKR,
Bahagian Komunikasi Korporat (BKK),
Cawangan Dasar dan Pengurusan Korporat,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 30, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 KUALA LUMPUR

No. Telefon
Urursetia Aduan: 03-2618 8400 / 8401 / 8402
Pegawai (BKK) : 03-2618 8659 / 8662 / 8603
Aduan : 1 300 888 557 (Waktu Pejabat - Hari Kerja)
E-mel: aduan@jkr.gov.my
Akuan penerimaan aduan : 3 hari
Maklumbalas aduan : 7 hari
Penutupan aduan : 45 hari
Pautan "No Wrong Door Policy"
     Portal Rasmi JKR
     Garis Panduan Pengurusan Aduan
     Penyelaras Aduan JKR
Akuan penerimaan aduan : 1 hingga 3 hari
Maklumbalas aduan : 7 hari